Допомога у цівільних справах

Адвокат Балтак Дмитро Олегович

надає правову допомогу та здійснює судове представництво інтересів Клієнта у наступних категоріях цивільних справ:

 1. Справи зі спорів що випливають із цивільних правовідносин, у тому числі:
  • визнання недійсними цивільно-правових договорів.
  • розірвання та визнання неукладеними цивільно-правових договорів.
  • відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди.
  • забезпечення виконання зобов’язань.
  • захист права приватної власності.
  • витребування майна із чужого незаконного володіння.
  • стягнення боргу за договорами позики.
  • стягнення з банківських установ неповернутих поточних та депозитних вкладів.
  • відшкодування завданих збитків завданих в наслідок ДТП.
  • відшкодування шкоди завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.
  • виключення майна з опису та звільнення з під арешту.
  • захист честі, гідності та ділової репутації фізичної особи.
  • інші майнові та немайнові спори, що випливають із цивільних правовідносин
 2. Справи зі спорів що випливають із сімейних правовідносин, у тому числі:
  • право на шлюб, розірвання шлюбу та визнання його недійсним.
  • поділ спільного майна подружжя.
  • стягнення аліментів та неустойки за прострочення їх сплати.
  • позбавлення (поновлення) батьківських прав.
  • усунення перешкод у спілкуванні з дитиною.
 3. Справи зі спорів що випливають із спадкових правовідносин, у тому числі:
  • поновлення строку на прийняття спадщини.
  • визнання права власності в порядку спадкування.
  • усунення від права на спадкування.
  • визнання недійсним заповіту та свідоцтва про право на спадщину.
  • поділ спадкового майна.
 4. Справи зі спорів що випливають із земельних правовідносин, у тому числі:
  • з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками.
  • визнання недійсними державних актів про право власності та право постійного користування земельними ділянками.
  • про право громадянина на земельну частку (пай).
  • вирішення спорів пов’язаних із орендною землі.
  • примусове припинення права на земельну ділянку.
  • інші майнові спори пов’язанні із земельними відносинами.
 5. Справи зі спорів що випливають із трудових правовідносин, у тому числі:
  • про поновлення на роботі у зв’язку із незаконним звільненням.
  • визнання незаконними дисциплінарних стягнень.
  • стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
  • стягнення не отриманої заробітної плати та моральної шкоди.
  • зміна дати і формулювання причин звільнення.
 6. Справи окремого провадження:
  • встановлення фактів, що мають юридичне значення.
  • визнання особи недієздатною та обмежено дієздатною.
  • поновлення дієздатності особи, яка була обмежена.
  • визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.