АДВОКАТ

БАЛТАК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Освіту здобув у Академії адвокатури України.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 558 видане Вінницькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 29 жовтня 2007 р.

Основна спеціалізація:
правове забезпечення поточної господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Сфера діяльності:
представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.

Прийняття доручення від Клієнта на ведення справи можливе на будь-якій стадії судового розгляду справи починаючи від аналізу документів на предмет судової перспективи майбутнього процесу до знаходження справи у провадженні суду касаційної інстанції. Незалежно від процесуального статусу, як то позивач, відповідач, третя особа із самостійними та без самостійних вимог на предмет спору, адвокат застосовує усі передбаченні законодавством засоби захисту законних прав та інтересів Клієнта.

За час своєї професійної діяльності адвокатом накопичений значний досвід успішного судового представництва інтересів Клієнта в судових інстанціях усіх рівнів. Надання послуг правового характеру із судового представництва інтересів Клієнта здійснюється адвокатом у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій адміністративної, господарської та цивільної юрисдикції. В своїй діяльності адвокат керується Законом України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 05.07.2012 р. та Правилами адвокатської етики, затвердженими звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 р.

В процесі виконання прийнятого від Клієнта доручення на ведення судової справи адвокат співпрацює із висококваліфікованими спеціалістами: приватними нотаріусами Вінницького міського нотаріального округу, сертифікованими оцінювачами рухомого та нерухомого майна та дійсними членами Асоціації перекладачів України, що в свою чергу дозволяє швидко, оперативно та комплексно підійти до вирішення існуючої правової ситуації з метою ефективного захисту законних прав та інтересів Клієнта.